Menu
Min kundvagn

Köpvillkor

Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen.

Beställning

Kan jag beställa på telefon eller e-post?
Fönsterputsredskap.com har dessvärre ingen möjlighet att administrera en order via telefon eller e-post. Alla beställningar från Fönsterputsredskap.com online shop måste därför göras via www.Fönsterputsredskap.se

Kan jag köpa mot faktura?
Nej, i dagsläget är detta inte möjligt.

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Priser anges på våra sidor är inklusive moms, och exklusive moms i parentes ().

Leveranstider
Normal leveranstid är inom 1 vecko. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan vara är detta att betrakta såsom en ny order.
Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser
Leveranser sker med brevpost, postpaket eller företagspaket via Posten.
Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt.
Alla leveranser sker under kontorstid och vardagar om inget annat avtalas.

Avbeställning
Avbeställning av order är endast möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats.
Effektuering sker vanligtvis genom att faktura skapas.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller endast för konsumenter. Ångerrätten gäller inte för beställnings-artiklar och specialtillverkad produkt som bara tas hem på beställning.

Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att du mottagit varan, förutsatt att varan är oanvänd och återsänds i originalförpackning. Om varan visar sig vara använd när vi får tillbaks den så är konsumenten skyldig att betala för värdeminskningen. Kopia på fakturan eller ett brev där namn, din adress och ordernummer står ska bifogas. Om du har beställt flera varor drar du av beloppet på det du returnerat och betalar resterande belopp på fakturan. Returporto enligt Postens portotabell betalas av kunden.

Enligt konsumentreglerna är det dock inte möjligt att avbryta ett köp genom att vägra att ta emot den beställda varan.

Reklamationer
Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta oss omgående, senast inom 1 vecka. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick. Returnera varan tillsammans med en kopia av din faktura.

Returer (Privat)
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Retur bytesavgift  är 95,00 kr.

Information
Vi förbehåller oss för fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter. Alla bilder på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

01/01/2009 –

www.Fönsterputsredskap.com