Viktig info - reservation för prisjusteringar och leveranstider

Tyvärr påverkas vi också av det allmänna världsläget med fortsatta prisökningar med åtföljande osäkerheter omkring leveranstider och logistikproblem samt råvarubrist. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera priser och informera om aktuella leveranstider för produkter som påverkas av förseningar eller leveransfel. Även om vi strävar efter att kontinuerligt uppdatera alla produkter är det svårt för oss att hänga med, eftersom mängden justeringar är mycket större än vad vi har upplevt tidigare.
Vi reserverar oss därför för eventuella fel i text och specifikationer, försenade leveranstider eller saknad uppdatering av priser på vår hemsida.